sunnuntai 23. marraskuuta 2014

OSAKESIJOITUSKILPAILU | Lopputulokset

MITALITAULUKKO
1. Heikki Laiho, +200,60 €
2. Jaakko Koskinen, +155,88 €
3. Arto Salonen, +77,14 €

LOPPUTULOKSET
>> Taulukkoon

Blogiteksti 3 Arttu Lehtonen

1.Devalvoituminen saattaisi olla hyväksi Etelä-Euroopan kriisimaille, koska se vähentäisi näiden valtioiden (Kreikka, Espanja, Portugali ja Italia) velkaantumista tulevaisuudessa. Devalvoituminen tarkoittaa valuutan arvon heikkenemistä suhteutettuna muihin valuuttoihin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Taloudellisesti epävakaassa tilanteessa olevat maat ovat lainanneet Euroopan keskuspankilta eli EKP:ltä rahaa yhtä edullisesti kuin hyvässä taloustilanteessa olevat maat mikä aiheuttanut ongelmia. Devalvoituminen päästäisi kriisimaat helpommalla, kun ei tarvitsisi maksaa takaisin aivan yhtä paljon kuin on maksanut. Lisäksi kriisimaalle rahaa lainanneet maat saisivat osan lainaamistaan rahoista takaisin. Saksalainen professori Hans-Werner Sinn väläyttelee että, osan kriisimaiden veloista voisi antaa anteeksi. Tämä ei kuitenkaan miellytä maita (esim. Suomi ja Hollanti) joille kriisimaat ovat velkaa, koska silloin ne tekisivät paljon tappiota.  2.EVM eli Euroopan vakausmekanismi on rahoitusväline, jolla hallinnoidaan euroalueen talouskriisiä. EVM voisi auttaa Kreikkaa esimerkiksi ostamalla valtion lainoja. Näin saataisiin pienennettyä maan valtavaa valtionvelkaa, joka on jopa 170 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Jos maan velat olisivat pienemmät, niin se saattaisi herättää ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostuksen tehdä investointeja, jolloin pystyttäisiin luomaan maahan työpaikkoja. Kreikassa on paljon pieniä perheyrityksiä ja turismi on kasvussa maassa joten kohteita kyllä löytyy. Kreikalle voisi antaa lisätukia sillä ehdolla, että se käyttäisi rahat järkevästi, eikä esimerkiksi antaisi niitä korruptoituneiden virkamiesten ja poliitikkojen taskuihin.

Blogikirjoitus 3, Janne Taavitsainen

Tietyt maat etelä-euroopassa kuten Italia, Espanja, Portugali,ja Kreikka ovat viimaeaikoina olleet melko ongelmallisssa taloudellisesissa kriiseissa, joita esimerkiksi Italiassa on yritetty korjata pienituloisten verojen pienentämisellä Italian pääministerin toimesta. Espanja taas on pyrkinyt leikkaamaan julkisen sektorin menoja, kiristanyt pankkien valvontaa ja uudistamaan työmarkkinoita. Myös Portugali leikkasi julkisesta sektorista, samalla kun nosti veroja. Kreikan täytyi myös korottaa veroja, ja nostaa eläkeikää. Tästä toimenpiteestä, kuten aikaisemminkaan mainituista ei ollut kylliksi apua. Tässä vaiheessa näille maille ratkaisuksi tulisi valuutan, eli euron devalvoituminen, jolla tarkoitetaan euron arvon laskemista muihin valuuttoihin verrattuna. Tämä olisi hyvä vaihtoehto siitä syystä että euron kilpailukyky näissä maissa parantuisi ja se vahvistaisi taloutta ja monelta kannalta myöskin työllistäisi. Toki pitää myös muistaa että devalvoitumisen positiiviset vaikutukset vähenevät ja lähtevät tietyn ajan kuluttua. Nyt täytyy siis vain toivoa, että tämä olisi toimiva ratkaisu näiden maiden talouden eheyttämiseen.

Blogikirjoitus 3, Heikki Laiho

Monissa Etelä-Euroopan maissa kuten Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa talous on tällä hetkellä kuralla. Velkaantuminen ja työttömyys ovat suurimmat syyt, jotka ovat johtaneet Etelä-Euroopan maat vaikeuksiin. Velkakriisin poistoa on yritetty usealla eri keinolla onnistumatta.

 Lyhyellä tähtäimellä hyvä vaihtoehto kriisimaiden taloudellisten olojen parantamiseen olisi devalvoituminen, jonka ansiosta maiden vientitulot kasvaisivat. Ulkomailta saapuvan rahan avulla kriisimaat pystyisivät saamaan talouden vakaalle pohjalle.
Vienti on erittäin suuri ja tärkeä palanen kansantaloudessa. Viennin kasvun myötä yritykset saavat lisää ostajia ulkomailta. Yrityksien tulot kasvavat, ja samalla työtarjonta kasvaa. Myös työntekijöiden palkat nousevat ja rahaa alkaa liikkua enemmän myös maan sisällä.Devalvoitumisesta puhuessa täytyy myös muistaa haittapuolet. Viennin kasvaessa, tuonti ulkomaille pienenee, sillä niiden hinnat nousevat. 
Mutta mielestäni devalvoituminen olisi oiva ratkaisu Etelä-Euroopan maille, koska se parantaisi nopeasti maiden taloutta, ja maat pystyisivät itse määrittämään tulevaisuuden talousnäkymänsä.

Euroopan vakausmekanismi eli EVM, on mekanismi jonka tarkoitus on turvata euroalueen rahoitusvakaus. Espanja on yksi vakausmekanismin mahdollisista kohdemaista.
Espanjassa on työttömyysprosentti n.25%, ja nuorien on lähes mahdotonta löytää töitä. Jopa yli puolet nuorista on työttömänä Espanjassa. Espanjalle olisi tärkeää saada nopeasti talous kuntoon, jotta ihmisille saataisiin lisää töitä. Jos työtilanne jatkuu samanlaisena maasta muuttaa jatkuvasti lisää ihmisiä pois. Viimeaikoina Espanjasta on muuttanut pois jopa puoli miljoonaa ihmistä. Ihmisten muuttaessa muihin maihin töiden perässä, Espanjan tulot kärsivät, koska veronmaksajia poistuu maasta.

 Maalle olisi tärkeä saada työttömyysprosenttia laskemaan, jotta verorahojen avulla saataisiin talous pyörimään. Nopein keino saada talous kuntoon olisi EVM:ltä saatava laina. Lainan avulla saataisiin nuorille näytönpaikkoja työelämässä. Nuorissa on tulevaisuus, joten olisi erittäin tärkeää Espanjalle saada nuoret ajettua työelämään heti opiskeluiden jälkeen. Turismi on yksi Espanjan tärkeimmisä tulonlähteistä. Pian ilman apua maahan voi syntyä köyhiä alueita, joka voisi laskea turismista saatavia tuloja. 3. Blogiteksti, Katarina Welin

Viime vuodet ovat olleet euromaille tuskaista aikaa. Etenkin Etelä-Euroopan maat, kuten Espanja ja Kreikka, ovat joutuneet suureen velkakierteeseen, jolle ei näy vieläkään loppua. Saksalaisprofessori Hans-Werner Sinn pitää eurokriisin parhaina ratkaisuina velkojen osittaista anteeksiantoa ja kriisimaiden mahdollisuutta erota tilapäisesti eurosta – muut ratkaisut olisivat näitä tuskallisempia.
     Eräs tilanteen ratkaisuvaihtoehdoista on kuitenkin devalvoituminen. Se tarkoittaa sitä, että valuutan arvo heikkenee suhteessa toisiin valuuttoihin tarjonnan sekä kysynnän mukaan. Jos niin tapahtuisi euroalueen velkakriisimaissa, siitä seuraisi maiden hintakilpailukyvyn parantuminen. Vientihinnat laskisivat, jolloin vienti mitä luultavimmin kasvaisi. Tämä olisi erityisen tärkeää esimerkiksi Italian kansantalouden kannalta, koska sen tärkeimpiin vientimaihin kuuluu myös Euroopan ulkoisia maita. Vientihintojen lasku tuottaa vientiyrityksille ja kansantaloudelle ylipäätään lisää tuloja ja myös nostaa työllisyyttä. Jos vienti ei jostain syystä onnistuisi kasvamaan, devalvoitumisen ansiosta viejä saisi kuitenkin myynnistään paremman tuoton, sillä eri valuutta-alueiden valuutasta saa vaihdettua enemmän rahaa euroihin.
     Myös ulkomaiset sijoittajat alkaisivat taas kiinnostua euroalueen kriisimaista. Tämä toisi lisätienestiä valtioille ja taas velkaluku pienenisi.  Nämä vaikutukset kuitenkin kestävät vain muutaman vuoden ajan, mutta hyvin suunnitellusti se voisi riittää poistamaan suurenkin osan kriisimaiden veloista ja loisi toivoa sekä tavallisten kansalaisten että hallituksen piireihin.
     Jo pitkään kriisissä vellonut Kreikka voisi saada apuja myös vasta muutama vuosi sitten käyttöönotetusta Euroopan vakausmekanismista (EVM), jonka lainanantokykynä on 500 miljardia euroa. Jo heti kättelyssä Suomi – ainoana EVM:n maista – maksoi suoraan yhdessä erässä 1,44 miljardin euron osuutensa EVM:lle ja rahat lähtivätkin suoraan Kreikan kriisin auttamiseksi.

     Suomi ei varmastikaan ollut ainoa maa, jolta lähti avustusrahoitusta Kreikalle. EVM:n kautta rahoitukset kävivät entistä helpommiksi – kaikki EVM:n kuuluvat valtiot antavat sovitun määrän verran rahoitusta yhteisen hyvän vuoksi ja kaikenlisäksi mekanismin hallitsemat varat ja omaisuus on täysin verovapaata eikä sitä voida miltään kantilta syyttää oikeudessa. Tämä tarkoittaisi periaatteessa sitä, että Kreikka saisi EMV:n kautta täysin ilmaiseksi rahaa oman sotkunsa siivoamiseen. Kuitenkaan asia ei aivan niin yksinkertaisesti suju, sillä EMV:ssä on mukana monia maita todistamassa, kuka kenenkin rahoja lainaa. Silti, Kreikalle olisi suuri etu saada valtaosa veloistaan maksettua EVM:n kautta. Rahoituksen avulla se voisi myös kehittää omaa talouttaan ja saada raha-asioissa kehityksen käyntiin, mikäli rahat osattaisiin käyttää oikein. Kreikka saisi luultavasti muiden maiden avustusta järkevään rahankäyttöön ja talouskasvun kohentuessa sekä velkaantuminen että itse velat kutistuisivat.

Blogikirjoitus 3, Arto Salonen

Devalvoituminen saisi velkakriisimaiden talouden ainakin lyhytaikaiseen kasvuun madaltamalla euron arvoa suhteessa muihin valuuttoihin siten maiden vientituotteet halpenevat suhteessa muihin valuuttoihin tehden velkakriisimaiden vientihinnat kilpailukykyisiksi suhteessa muuhun maailmaan jonka seurauksena vienti lähtee nousuun joka taas tuo lisää rahaa valtioon ja saa sen talouden kasvuun. Devalvoituminen ei kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu vaan markkinat sopeutuvat nopeasti devalvoitumiseen mutta se kuitenkin ehtisi antaa maiden taloudelle tarvittavan sysäyksen eteenpäin jotta talous saataisiin vankemmalle pohjalle ja taloskavsu käyntiin.

Devalvoituminen myös vähentää maiden velkaantumista koska kriisimaat pystyvät tekemään enemmän pienemmällä rahalla devalvoitumisen ansiosta joten maat joutuvat ottamaan vähemmän velkaa ja velka olisi halvempaa kuin ilman devalvoitumista.
Velkakriisimaiden talouden kohentamiseksi devalvoitumisen ohelle olisi myös hyvä jos osa veloista annettaisiin anteeksi ja tehdä niistä joustavampia mutta muut euroopan maat eivät kuitenkaan ole kyseisen idean kannalla koska he luonnollisesti menettäisivät lainaamansa rahat joten kyseinen ratkaisu tuskin tulee toimimaan.

Espanjan talouden suurimmat ongelmat ovat julkisen sektorin menot ja erittäin suuri työttömyys. EVM pystyy antamaan Espanjalle tukipaketteja joiden avulla maa saa aikaa ja rahaa sijoitettavaksi maan kasvuun ja siten työpaikkojen lisäämiseen. Työttömyyden vähentyessä myös julkisen sektorin ongelmat helpottuvat ja korjaantuvat maan saadessa lisää verotuloja koska työssäkäyviä ihmisiä on enemmän joka johtaa maan velkaantumisen hidastumiseen ja lopulta talouden kasvamiseen. Tukipaketit ja niiden antamat työpaikat myös lisäävät maan kansalaisten uskoa tulevaisuuteen ja vahvistaa luottoa maan hallitukseen ja siten lisää ihmisten intoa työskennellä ja vähentää levottomuuksia.

Kun esmimerkiksi Espanjan talous saadaan takaisin jaloilleen se heijjastuu myös muihin euromaihin kuten portugaliin joka on erittäin riippuvainen Espanja taloudesta koska se on Portugalin tärkein kauppakumppani. Ja kun kahden maan talous on saatu nousuun se jatkaa leviamistä kohentaen koko euroalueen taloustilannetta.

Blogikirjoitus 3, Topi Eerola

Nyt kun Etelä-Euroopan maissa eletään kovia aikoja: muun muassa Espanjassa ja Kreikassa on suuria talousvaikeuksia, niin jonkun kriisimaan valuutan (tässä tapauksessa euron) devalvoituminen olisi hyvä ratkaisu niille maille, koska silloin kriisimaiden on helpompi maksaa velka pois ja velkaa ei tulisi enää samaan malliin kuin ennen. Devalvoituminen tarkoittaa siis valuutan arvon alenemista suhteessa muihin valuutoihin. Devalvoitumisella säästytäisiin myös muiden maiden mahdollisilta suuttumisilta tai närkästymisiltä sillä ne maat joille kriisimaa on velkaa saavat sentää jonkin verran rahaa. Devalvoitumisen takia myös maan vienti nousisi kasvuun koska kriisimaassa tuotteet maksavat vähemään kuin jossain muussa maassa jossa ei ole turvauduttu valuutan devalvoitumiseen. Yksi vaihtoehto on myös se että velkoja annettaisiin kokonaan anteeksi ja tämä varmasti suututtaisi muut maat sillä heidän oma talous voi kärsiä ja niistä maista voi tulla jopa uusia kriisimaita, mutta velkoja anteeksi anto vauhdittaisi paljon nopeammin kriisimaiden talouskasvua koska silloin kriisimaiden ei tarvitse maksaa velkoja pois vaan ne voivat käyttää rahansa oman valtion tarpeisiin ja kehittää esimerkiksi julkista sektoria, jolloin kriisimaa saisi lisää työpaikkoja ja ihmiset saisivat töitä ja valtiolle kertyisi lisää verotuloja.

Euroopan vakausmekanismi voisi auttaa Espanjaa jossa nuoria on työttömänä jopa yli puolet ja työttömyysprosentti on jopa 25%. Espanjasta on myös muuttanut peräti yli puoli miljoonaa asukasta muualle ja näin ollen tärkeät vero rahat jäävät saamatta. Vaikka Espanja kiinostaa ulkomaalaisia pankkisioittajia Espanjan turismin johdosta EVM:n myöntämä laina olisi Espanjalle tärkeä sillä se saisi nopeammin taloutensa kuntoon ja täten myös oman julkisen taloutensa takaisin jaloilleen. Viennin myötä Espanja saisi karuja työttömyys lukujaan pienemmiksi ja täten saisi myös lisää verorahoja itselleen työntekiöiden kautta. EVM:n myötä myös Vuonna 2012 Espanjassa tapahtunut asunto ja luottokupla pystytäisiin estämään siten että rahaa ei lainattaisi ulkopuolisilta sijoittajilta vaan Euroopan vakausmenetelmän kautta. Espanjan yksi suurista ongelmistaa on se että Espanjan pankin ovat velkaantuneet suuresti. Tätäkin EVM voisi auttaa siten että lainaisi rahaa niile pankeille jotka ovat pahoissa velka ongelmissa tai lainata rahaa tietyille pankeille ennaltaehkäisevästi.