sunnuntai 23. marraskuuta 2014

blogikirjotus 3 vilma jokela

Etelä-Euroopan euromaissa eletään nyt kovia aikoja. Muun muassa Italia, Kreikka, Portugali ja Espanja ovat pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Maiden isoimpina ongelmina ovat suuri velkaantuminen, työttömyys ja esimerkiksi pimeä talous.
Velkakriisin ratkaisemiseksi on pohdittu monia vaihtoehtoja. Yksi varteenotettavista vaihtoehdoista on Etelä-Euroopan velkakriisimaiden devalvoituminen. Devalvoituminen tarkoittaa tietyn valuutan arvon alenemista suhteessa muihin valuuttoihin.  
Devalvoituminen auttaisi kriisimaita melko nopeasti. Muun muassa vientiyritykset hyötyisivät devalvoitumisesta. Niiden vientihinnat laskisivat, sillä devalvoitumisen myötä rahan arvo heikkenee suhteessa muihin valuuttoihin. Vientihintojen lasku johtaa maan viennin kasvamiseen, sillä ulkomaisten yritysten mielenkiinto kasvaa suhteessa halventuneisiin tuotteisiin.
Vienti on tärkeä osa toimivaa kansantaloutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kasvavan viennin myötä yritykset saavat lisää rahaa ulkomailta. Yrityksiltä näitä rahoja siirtyy esimerkiksi palkkoina kuluttajille ja verovaroina valtiolle. Viennin kasvusta hyötyvät siis kaikki. Yksilöt saavat rahaa lisää käyttöönsä, mikä johtaa vielä kulutuksen kasvuun myös kotimaassa. Kun kulutus kasvaa, yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa. Viennin kasvu ja myös devalvoituminen johtavat siis parempaan työllisyyteen, jonka saavuttaminen olisi Etelä-Euroopan maille erittäin tärkeää. Valtion ja kuntienkin kasvavat verotulot johtavat helpompaan talouden ylläpitämiseen. Verotulojen lisäksi valtio voi saada lisätuloja omien hyödykkeidensä kasvavasta viennistä.
Vaikka devalvoitumisen myötä vienti ei jostain syystä lähtisi vetämään, saisi yrittäjä kuitenkin ulkomaille myydystä hyödykkeestään paremman hinnan suhteessa aiempaan.
Kerta devalvoitumisen myötä vienti todennäköisesti lähtee vetämään paremmin, vaikuttaa se päinvastoin tuontiin. Ulkomaisten tuontihyödykkeiden menekki kotimaassa heikkenee, sillä niiden hinnat nousevat. Devalvaatiosta aiheutuu myös siis inflaatiota, joka taas suojelee ostovoimaa ja kasvattaa kulutusta, sillä se rohkaisee ihmisiä kuluttamaan entistä enemmän, kun uskotaan että hinnat nousevat tulevaisuudessa. Kasvanut kulutus puolestaan tukee talouskasvua ja työllisyyttä. Tämä johtuu siitä, että kasvaneen kulutuksen myötä yritysten vienti kasvaa, ja näin ollen he tarvitsevat lisää työntekijöitä.    
Devalvaatio olisi siis siksi hyvä ratkaisu velkaantuneille periferian maille, että se parantaa nopeasti maan kilpailukykyä. Sen avulla maan talous saataisiin käännettyä nousuun. Kun devalvaation hyödyt alkavat muutaman vuoden päästä hälvetä, voisi maa olla jo saanut taloutensa jaloilleen. Devalvoitumisesta hyötyminen liittyy pääosin vientiin, joka alkaa devalvoitumisen myötä kasvaa.

Toinen vaihtoehto (devalvoitumisen lisäksi) velkakriisimaiden kuten Italian pelastukseen on EVM. EVM on Euroopan vakausmekanismi, joka perustettiin euroalueen sisäiseksi rahoitusvälineeksi vuonna 2013. EVM on siis eräänlainen rahoituslaitos, joka saa pääomansa kunkin euromaan siihen sijoittamista pääomista sekä niiden suhteellisista takausosuuksista. EVM:n avulla hallinnoidaan talouskriisiä: EVM voi antaa kriisimaalle hätäapua tai tarjota ennaltaehkäisevää rahoitusapua. Tällainen apu kävisi Italialle kuin nenä päähän. Italialla on paljon menoeriä, joihin se tarvitsisi rahallista avustusta. Rahoitus olisi ikään kuin ennalta ehkäisevää, joka auttaisi Italiaa välttämään pahimmat nyt mahdollisesti edessä olevat taloudelliset vaikeudet.
Italia itse on jo pyrkinyt elvyttämään talouttaan verotusta kiristämällä ja maksamalla työntekijöille pieniä palkkoja. Tämä on johtanut siihen, että Italiasta on tullut maan omille kansalaisille kallis maa asua. Koska maan asukkaat kokevat kauppojen tarjoamat hyödykkeet liian kalliiksi, ehtyy asukkaiden kulutus. Tämän myötä kauppa ei käy, eikä raha kierrä, joten yritysten kotimaan myynti hiipuu. Tämän myötä yritykset saattavat irtisanoa vielä lisää työttömiä hankaloittamaan jo nyt Italian suurta työttömyyttä. EVM:n rahan avulla voitaisiin vaikka korottaa hieman palkkoja, mikä voisi johtaa kasvavaan kulutukseen, ja se taas rahaliikenteen elpymiseen.
Italiassa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja Italian talouden rattaat pyörivät edelleen konepajateollisuuden, autoteollisuuden, polttoaineiden, turismin ja vaateteollisuuden avulla. Vastapainona Italian talouden kasvussa on suuri työttömyys. Lisärahoituksen avulla voitaisiin pohtia miten työttömät saataisiin työllistettyä Italian taloutta pyörittävissä yrityksissä. Rahoituksen avulla Italiaan voitaisiin lisäksi luoda ihan uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Rahalla voitaisiin myös panostaa jo toimiviin talouden rattaisiin, ja tehdä niistä entistäkin tuottavampia.
Suurin osa italian työttömistä on nuoria. Jos Italia saisi EVM:ltä rahaa, pystyisi se kehittämään nuorten työllistymisen lisäksi heidän opiskeluaan. Italiassa onkin kaikilla koulutusasteilla resurssipula ja Italian koulutusjärjestelmä on jäänyt jälkeen teollisuusmaiden yleisestä kehityksestä. Paranevalla koulutuksella, Italia saisi käyttöönsä taidokkaita työntekijöitä, jotka voisivat perustaa Italiaan lisää mallikelpoisia yrityksiä, ja näin ollen tuoda maahan lisää verotuloja.
Jo edellä mainittujen rahatarpeiden lisäksi Italia tarvitsisi kipeästi rahaa pimeän talouden, laajamittaisen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden poistamiseksi. Rahoituksella voitaisiin suorittaa suuria rakenteellisia muutoksia, jotka poistaisivat nämä laittomuudet. Näitä rakenteellisia muutoksia voisivat olla esimerkiksi kovempien rangaistusten asettaminen, ja näiden laittomuuksien tehokkaampi valvominen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti