lauantai 22. marraskuuta 2014

Blogikirjoitus 3, Tommi Taimisto

Etelä-Euroopan valtiot, kuten Kreikka, Italia, Espanja ja Portugali ovat viettäneet viime vuodet todellisessa talouskurimuksessa. Vaikkakin  maissa on usein menetelmin yritetty korjata talouden rakennongelmia, on niiden vaikutukset jääneet vaisuiksi tai lähes mitättömiksi. Etelä-Euroopan valtioille yksi ratkaisu olisi valuutan devalvoituminen, jonka tarve esimerkisi Kreikassa, Espanjassa ja Ranskassa olisi merkittävä. Valuutan devalvoitumisella tarkoitetaan valuutan arvon heikkenemistä muihin valuuttoihin verrattuna. Kelluvan valuutan, tässä tapauksessa euron arvo suhteessa toisiin valuuttoihin heittelee päivittäin, mutta nyt tuodakseen euromaiden talouksia olisi muutoksen oltava merkittävä ja euron arvon olisi käännyttävä laskuun.

Devalvoitumisen ansiosta valuutan hintakilpailukyky parantuisi, mikä olisi elintärkeää kyseisille euromaille. Tämä näkyisi positiivisena vaikutuksena esimerkiksi vientiteollisuudelle, koska devalvoitumisen myötä vientihinnat alenisivat, mikä kasvattaisi vientimenekkiä. Tämän seurauksena työllisyystilanne parantuisi ja talous alkaisi kasvaa. Positiivista on mielestäni myös se, että mikäli vienti jostain syystä ei kasvaisikaan kertyisi viejälle kaikesta huolimatta enemmän rahaa. Tämä johtuu puolestaan vientimaan valuutan korkeasta arvosta oman maan valuuttaan nähden.

Mielestäni euron devalvoituminen olisi erittäin varteenotettava keino alkaa ratkaisemaan velkamaiden kiperää taloustilannetta. Toki myös olisi tärkeä muistaa, että devalvoitumisen vaikutukset kuluvat ja häviävät hiljalleen muutamien vuosien kuluessa. Pääsyy tähän on nyt se, että samalla euromäärällä jolla ennen sai tietyn määrän dollareita, ei tietenkään saa enään kuin osan entisestä. Täten tuonnista aiheutuvat kulut nousevat, palkat sekä hinnat alkavat nousta joka kuormittaa jälleen kansan taloutta ja rahasäästöjä. Mielestäni kyseisille velkakriisimaille(Kreikka, Espanja, Portugali, Italia) devalvoituminen olisi kuitenkin tärkeää, koska se polkaisisi maiden taloudet kasvuun, joka loisi uskoa tulevaan ja ennen kaikkea täyttäisi valtion typötyhjää kassaa.

Euroopan vakausmekanismi, EVM otettiin käyttöön vuonna 2013 ja sen tehtävänä on turvata euroalueen rahoitusvakaus ja auttaa talouskurimuksesta kärsiviä maita. Espanja, missä Yhdysvalloista liikkeelle lähteneen finanssikriisin seurauksena maahan kehittynyt asunto- ja luottokupla, mikä puhjetessaan runnoi asuntojen hinnat rajuun syöksylaskuun. Tämän seurauksena maan pankit ajautuivat suuriin vaikeuksiin, kun ihmiset olivat kykenemättömiä maksamaan usein melko löysinkin perustein myönnettyjä lainojaan takaisin pankeille.

EVM myöntää siis velassa rämpiville maille tukipaketteja tai lainoja, joiden tarkoituksena on joko toimia eräänlaisena hätä-apuna tai ennaltaehkäisevänä apuna maan taloustilanteelle. Espanjassa ratkaisuna talousongelmille valtio on pyrkinyt uudistamaan työmarkkinoita, leikkaamalla julkisen sektorin kuluja sekä kiristämään pankkien valvontaa, jotta uusia täysin järjettömin perustein annettuja lainoja ei päästäisi antamaan. Espanjassa tilanne on kuitenkin huomattavasti positiivisempi esimerkiksi vielä epäuskoisemmassa tilanteessa rämpivään Kreikkaan verrattuna. Maassa edellämainittujen uudistusten johdosta on nähty viitteitä jopa hieman paremmasta tulevaisuudesta, sillä viimevuosina talous on kääntynyt hienoiseen nousuun. Espanjassa on myös onnistuttu myös säilyttämään tuotantokustannukset matalina, jonka seurauksena ulkomaiset sijoittajat eivät ole menettäneet luottamusta maata kohtaan.

Ongelmia kuitenkin maassa on ja EVM:n avut pitäisi mielestäni pystyä käyttämään pitkäaikaisesti ja pienin harppauksin maan taloutta kohentaen. Espanja ei kuitenkaan tarvitsisi hätäapupakettia kuten esimerkiksi Kreikka.  Espanjassa vakausmekanismin mahdollistamat avut pitäisi kohdentaa parantamaan maan työllisyystilannetta, sillä maassa työttöminä on n.25%. Mikäli työllisyysastetta saataisi nostettua, kohentaisi se valtiolle tulevaa verovirtaa, josta saadut tulot voitaisiin käyttää esimerkiksi terveydenhuoltoon tai muihin julkisen sektorin palveluihin. Työttömyyttä varjostaa myöskin työllistyneiden ikäjakauma, sillä espanjalaisista nuorista työttömiä on lähes puolet ja koulutuksen suoritettuaan heitä muuttaa jatkuvasti enemmän ulkomaille lohduttoman työtilanteen johdosta.  

Huomionarvoista on myöskin se, että Espanjalle tärkeimmät maat (niin viennin kuin tuonninkin osalta) hyötyvät, mikäli Espanja pystyy kohentamaan talouttaan. Tärkeä muistaa, että esimerkiksi Ranska, Italia ja Portugali ovat Espanjalle todella tärkeitä kauppakumppaneita ja mikäli apurahat osataan kohdistaa oikein onnistuu se parhaimmassa tapauksessa vaikuttamaan positiivisesti kaikkien näiden maiden talousrakenteisiin ja kansantalouksiin. Nyt mielestäni pitäisikin EVM:n apupaketit pystyä kohdistamaan oikeisiin maihin, jossa varat pystyttäisiin kohdistamaan laajempiin kokonaisuuksiin ja hyödyntämään fiksusti maiden toisilta saamaansa hyötyä.


Nyt maiden täytyy yhteistyöllä ja kovalla työllä löytää oikeat ratkaisut kurimuksen taittamiseksi. Kriisiin ei ole helppoa tai yhtä oikeaa ratkaisua, mutta periksiantamattomuudella sekä viisailla ratkaisuilla pystytään varmasti löytämään ongelmiin oikeat, jokaista osapuolta kohentavat ratkaisut. Sitä ei varmasti kukaan pysty sanomaan onko EVM:n tukipaketit ja sieltä tulevat avut ratkaiseva apukeino, sen meille vain aika näyttää. 

1 kommentti:

  1. Pohjustat lukijan mainiosti aiheeseen. Kerrot mm mitä devalvoitumisella tarkoitetaan ja että Etelä-Euroopan mailla on taloudellisia vaikeuksia. Toki olisit voinut vielä mainita miksi mailla yleisesti on taloudellisia vaikeuksia; ne johtuvat pääosin suuresta velkaantumisesta, työttömyydestä ja esimerkiksi pimeästä taloudesta.
    Toteat hyvin devalvoitumisen positiivisia puolia: kilpailukyky, vienti ja näin ollen myös työllisyys paranee. lisäksi Vientihyödykkeistä saa paremmat hinnat. selität myös sen miten devalvoitumisen hyödyt katoavat muutamassa vuodessa ja perustelet miten tästä seikasta huolimatta devalvoituminen kannattaa.
    EVM:mästä kertoessasi pohjustat ytimekkäästi sen toimintaperiaatteen ja tehtävän. Kerrot myös mistä Espanjan huono taloustilanne johtuu. Selität hyvin miten EVM:n antama raha voisi auttaa Espanjaa: Se voisi kohentaa työllisyyttä, ja parantaa samalla myös Espanjan kauppakumppaneiden taloutta. olisit voinut vielä mainita pohjoisen ja etelän taloudelliset erot, ja sen miten EVM:n avustuksella niihin voitaisiin vaikuttaa.
    Tekstisi on selkeä, yhtenäinen ja sen kruunaa hyvä kokoava lopetus.

    VastaaPoista