sunnuntai 23. marraskuuta 2014

Blogiteksti 3 Sanna Pohjola

1.
Moni Euroopan maa on veloissa, mutta erityisesti Etelä-Euroopassa on maita, jotka ovat ajautuneet talouskriisiin velkojen ja muiden taloudellisten ongelmien takia. Näitä maita ovat mm. Kreikka, Espanja, Portugali ja Italia. Velkaantuminen ei ole maiden ainoa ongelma, vaan muita ongelmia ovat esimerkiksi työttömyys, pimeä talous sekä viennin väheneminen. Koko ajan mietitään keinoja, joilla maiden tilannetta voitaisiin parantaa.
Saksalaisprofessorin, Hans-Werner Sinnin mielestä paras ratkaisu olisi antaa osa veloista anteeksi. Hänen mielestään myös tilapäinen valuutanvaihdos voisi toimia ainakin jonkinlaisena ratkaisuna. Jotain todellisia ratkaisuja olisi kuitenkin keksittävä. Toinen keino olisi devalvoituminen.

Devalvoituminen tarkoittaa valuutan arvon hentämistä suhteessa muihin valuuttoihin. Tämä voisi olla paras ratkaisu näiden kriisimaiden tilanteisiin, sillä kun maan valuutan arvo heikkenee, vientituotteet halpenevat ja muiden maiden kiinnostus maan tuotteista kasvaa. Tätä myötä maille tulisi enemmän rahaa, jonka avulla voidaan keskittyä muihin taloudellisiin ongelmiin, kuten työttömyyteen. Kuitenkin devalvoituminen olisi vain väliaikainen ratkaisu.

2.
Toinen ratkaisu kriisimaiden tilanteen parantamiseksi on EVM, eli Euroopan vakausmekanismi joka voisi tarjota maille hätäapua. Esimerkiksi Espanjalle EVM voisi antaa rahallista apua talouskriisin korjaamiseen.
Espanjan ongelma on etenkin pankkien velkaantuminen. EVM:n hätäapua voitaisiinkin käyttää pankkien velkojen pienentämiseen. Tämän jälkeen voidaan keskittyä muihin ongelmiin, kuten työttömyyteen.

Valtio on jo itse yrittänyt korjata talouttaan mm. leikkaamalla julkisen sektorin menoja, uudistamalla työmarkkinoita sekä kiristämään pankkien valvontaa. Näiden uudistusten ansiosta maan talous on lähtenyt pieneen nousuun. Espanja on myös onnistunut säilyttämään muiden maiden kiinnostuksen, toisin kuin vaikka Italia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei Espanjan tilanne ole vielä huonoimmasta päästä. Jotta tilanne ei ainakaan huonontuisi, EVM voisi tarjota Espanjalle tätä ennaltaehkäisevää rahoitusapua.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti