tiistai 14. lokakuuta 2014

Blogikirjoitus 1 Elina Salmi

Kauppakonserni Kesko, Tietotekniikkapalvelu Tieto, Microsoft ja Valio ovat joutuneet aloittamaan yt-neuvottelut, eli ne joutuvat vähentämään työvoimaansa. Vähennyksiin yrityksillä on erilaisia syitä. Kesko on sanonut, että se haluaa rakentaa kilpailukykyisempää monikanavaista käyttötavarakauppaa. Tällöin lisätuloja tähän karsitaan työvoiman vähennyksellä. Valion syynä yt-neuvotteluille on puolestaan se, että sen teollisuustuotteiden hintataso on romahtanut maailmanmarkkinoilla, suomalaisten ostokysyntä on vähentynyt sekä sillä on tuontikielto Venäjälle.

   Sitä, miten yt-neuvottelut vaikuttavat talouskasvuun, ei voi tässä vaiheessa vielä sanoa. Työvoiman vähentyessä tuotanto voi hidastua tai se ei ole yhtä tehokasta. Tällöin talouskasvu voi hidastua kun hyödykkeitä ei saada myydyksi samalla lailla kuin ennen. Toisaalta voi myös käydä niinkin että tuottavuus paranee. Se selviää katsomalla paljon yksi työntekijä tuottaa hyödykettä tietyssä aikayksikössä. Jos työntekijä tuottaa hyödykkeitä paljon voi tuotettujen hyödykkeiden määrä yrityksessä myös moninkertaistua. Yleensä kuitenkin tämän kaltaisissa tapauksissa uskoisin että tuotanto hidastuisi ainakin joksikin aikaa ja silloin talouskasvukin hidastuisi.

    Samoin irtisanomisen seurauksia kansantalouteen ei voida vielä tässä vaiheessa tietää, mutta voidaan tehdä erilaisia päätelmiä. Jos tuotteita ei saada tuotetuksi samalla tavalla kuin ennen ei rahakaan tällöin liiku, koska kuluttajat eivät pysty ostamaan tuotetta. Tämä voi lisätä valtion sisäisiä ongelmia enemmän. Yritykset saattavat joutua pyytämään lainoja tai pahimmassa tapauksessa ne ajautuvat konkurssiin, jos irtisanomiset eivät auta rahatilannetta yrityksen sisällä. Myös työttömien määrä lisääntyy kun monia työläisiä irtisanotaan. Työttömät vievät valtionrahoja sillä ne tarvitsevat erilaisia tukia. Työttömyys heijastuu usein suuremmalle alueelle valtion sisällä kun sen uskoisi. Keskokin kertoi, että pyrkii irtisanomaan jopa 230 työntekijää. Microsoft puolestaan kertoi että pyrkii enintään irtisanomaan 1100 työntekijää. Valtion sisäinen talous voi kokea suuremmankin heilahduksen jos useampi suuryritys on rahapulassa samaan aikaan. Lisäksi jos työttömien määrä lisääntyy huomattavasti vaikuttaa sekin valtion menoihin. Rahaa on tällöin valtiolla vähemmän ja se voi heijastua vähennyksiin esimerkiksi julkisilla sektoreilla.

    Kansantalous on hyvin riippuvainen talouskasvuun, eli jos yt-neuvotteluilla onkin positiivinen vaikutus talouskasvuun, niin on sillä myös hyvä vaikutus kansantalouteen. Jos talouskasvu ei horju niin kansantaloudellakaan ei ole hätää, koska rahan kulku valtion sisällä jatkuu normaalisti. Rahan määrä saattaa jopa lisääntyä valtiossa, jolloin sillä olisikin myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi julkisten palveluiden tehostamiseen ja parantamiseen. Tämä vaikuttaa kuitenkin myös päinvastoin, eli jos yt-neuvotteluilla on negatiivinen vaikutus talouskasvuun vaikuttaa ne myös negatiivisesti kansantalouteen.
  
    Helsingin Sanomien artikkelissa: Suomen talouden vaatimaton vauhti säikäytti, kertoo kuluttajien näkemyksiä Suomen talouteen. Huono talouskasvu aiheuttaa epävarmuutta. Artikkelissa käy hyvin ilmi työttömyyden pelko yt-neuvotteluiden yhteydessä. Jos ihmisillä ei ole työtä, ei heillä ole silloin rahaakaan, jolla he voisivat ostaa erilaisia tuotteita. Suuri työttömyyden määrä heijastuu siis eri tuotteiden myyntituloihin ja tällöin eri yritysten kannattavuuteen. Kauppiaat joutuvat myymään tuotteitaan halvalla, jotta kuluttajat ostaisivat niitä, mutta silloinkin yritys itse voi jäädä paljonkin tappiolle. Myös ravintoloissa ja elokuvissa käynti voi myöskin laskea huomattavasti talouskasvun laskiessa, koska kuluttajat pelkäävät tuhlata rahojaan niin sanotusti turhiin asioihin. Heidän taloutensa on epävarmaa, joten he ovat säästäväisiä ja pohtivat tarkasti mihin muuhun kun elintärkeisiin asioihin he rahansa laittavat. Artikkelin mukaan kuluttajat eivät usko talouden kasvuun ihan äkkiä, joten he voivat pitäytyä säätäväisellä linjalla pitempääkin, mikä ei olisi kansantalouden kannalta hyvä asia.


    Kansantalous laskee tällöin kun raha ei liiku. Kuluttajat eivät saa ostetuksi tuotteita eivätkä yrittäjät saa myydyksi niitä. Tämä johtaa taas yritysten konkursseihin ja työttömyyden lisäämiseen entisestään. Tarvittaisiin siis lisää työpaikkoja kuluttajille ja talouskasvu kasvamaan, jotta raha saataisiin jälleen liikkumaan. Silloin kuluttajat uskaltaisivat ostaa eri hyödykkeitä, eivätkä yritykset ajautuisi konkurssiin.

1 kommentti:

  1. Todella hyvä teksti! Selkeästi jäsennelty, jonka takia helppo lukea. Tekstillä on myös pituutta sopivasti ja asioita on myös vertailtu ja eritelty hyvin! :)

    VastaaPoista